K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Kristian Dreyer, partner og advokat for GALST, er dog ikke helt enig i denne betragtning. Kristian arbejder desuden som ekstern lektor ved det juridiske fakultet i Købe

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

For cirka 2 måneder siden var vores ene partner og advokat, Kristian S. Dreyer, i retten for at repræsentere en privat boligsælger i en principiel sag om der

K2 item: Christian Steen Laursen, Anders Hebbelstrup Jensen

I efteråret 2016 startede Domstolsstyrelsen deres pilotdrift og det skal efter planen være fuldt udrullet til samtlige retskredse til starten af februar 2018. Det

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

De nye regler sætter begrænsninger for adgangen til at finansiere forældrekøbet med et variabelt forrentede lån. Mange forældre vil fremad

Sune kommer fra en stilling hos Husen Advokater, hvor han sad som specialist i lejeret, og ydede rådgivning inden for fast ejendom med fokus på overdragelse af fas

K2 item: Hans Christian Galst

Vi har i den forbindelse også fornyet vores logo og lanceret en ny hjemmeside.

Virksomheden ejes fortsat af advokaterne Hans Christian Galst, Christian Steen Lau

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

I sagen havde ejerforeningen og administrator ved en fejl registreret, at en ejerlejlighedsejer havde betalt sin andel af fælleslånet, og ejerlejlighedsejeren blev

K2 item: Christian Steen Laursen

Læs mere om Julie her.

Hvis du ønsker at hør

K2 item: Hans Christian Galst

Signe er specialiseret i nogle af de mest centrale erhvervsjuridiske områder, herunder selskabs-, ansættelses- og markedsføringsret, mens Carsten er special

K2 item: Christian Steen Laursen

AdvokatKODEKS er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder. Ordningen indebærer, at vi arbejder loyalt og proaktivt med de fem principper:

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Uddannelsen tages af advokater med erfaring i voldgiftsssager, som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere.

Læs mere om Kristian Strandberg Dreyer

K2 item: Hans Christian Galst

Legal 500 er det mest prominente ratingbureau inden for jurabranchen. Det er uafhængigt og baserer sig på kunders og brancheaktørers vurdering.

Side

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Det kan være svært at gennemskue for købere, om der er tale om en sund andelsboligforening. Derfor har boligsiden.dk udarbejdet en guide, som skal hjæ

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Karnov Group går nu i gang med at trykke 2. oplag.

Bogen er en samlet fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forske

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Forbrugere skal med aftalen nemmere kunne gennemskue prisen for sit realkredit- og banklån og i praksis få nemmere ved at skifte realkreditinstitut og bank uden fo

K2 item: Hans Christian Galst

På mødet vil emner såsom forholdet mellem kontraktsansvar og ansvar på deliktsgrundlag samt bevisvurdering i moderne rettergang debatteres af fø

K2 item: Christian Steen Laursen

Arbejdsgruppens mål er at udarbejde en rapport til Danske Advokaters bestyrelse om, hvilke initiativer branchen bør initiere.

Der kan læses mere om