Mikael Dreyer

Mikael Dreyer

Cand.jur., Konsulent

Telefon 33 63 74 23

E-mail md@galst.dk

Sekretær Malene Fiala

VCARD Download vcard

LINKEDIN

Om Mikael Dreyer

Mikael deponerede i forbindelse med sin pensionering sin advokatbestalling ultimo 2015 efter 40 år som advokat. Han har i hele sin karriere beskæftiget sig med specialerne fast ejendom, byggeret og strafferet herunder erhvervsstrafferet. Han havde i sin advokattid møderet for Højesteret, og han har ført en række principielle sager for alle instanser.

Mikael har i en årrække undervist på advokatuddannelsen og hos Den Danske Dommerforening.

Mikael er i dag konsulent i GALST, hvor han primært hjælper virksomhedens unge medarbejdere i forbindelse med komplicerede sager og retssagsførelse. Han afholder løbende interne kurser inden for fast ejendom og byggeri, så virksomhedens unge medarbejdere løbende dygtiggøres.