K2 item: Christian Steen Laursen

Vi har tiltrådt AdvokatKODEKS. Vi forpligter os dermed til at arbejde med fem elementer, som alle bidrager til at give dig den bedst mulige rådgivning, og som samtidig er med til at sikre, at vi optræder samfundsansvarligt.

AdvokatKODEKS er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder. Ordningen indebærer, at vi arbejder loyalt og proaktivt med de fem principper:

  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Synligt socialt ansvar
  • Håndtering af etiske dilemmaer
  • Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere
  • Mangfoldighed og diversitet som styrke

Vi arbejder bl.a. med principperne gennem pro-bono arbejde og ved at kommunikere åbent omkring vores værdier og etik, ledelsesstruktur, ydelser og virksomhedens principper for prissætning. Vi gennemfører løbende medarbejdertilfredshedsundersøgelser og drøfter resultaterne heraf med vores medarbejdere med henblik på at forbedre vores hverdag.

Læs mere om AdvokatKODEKS her.

Hvis du ønsker at høre yderligere, er du velkommen til at kontakte advokat Christian Steen Laursen.