K2 item: Hans Christian Galst

De immaterielle rettigheder er mange virksomheders væsentligste og mest værdifulde aktiver. Enestående idéer, designs og brands fortjener at blive beskyttet mod konkurrenternes kopiering og uberettigede anvendelse. Reglerne på området er omfattende, komplicerede og internationaliserede. Det stiller krav til, at advokaten skal være specialist.

Vi rådgiver selskaber, iværksættere og andre aktører om bl.a. varemærker, domænenavne, brugsmodeller, selskabsnavne, designs, IP-kontrakter og krænkelsessager.

Vi har i mere end 30 år været advokater for Koda.

Vi har ført en række principielle retssager inden for immaterialretten for blandt andet Koda, Copydan, Sony og LM Ericsson.

I 2013 vandt vi en client award for vores arbejde for Sony med bekæmpelse af produktpirateri og varemærkeforfalskninger (anti counterfeit arbejde).

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for "intellecual property". Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.