K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen

Den gode kommercielle kontrakt sikrer klienten klarhed i sin relation til sin aftalepart. Den afdækker og fordeler rettigheder, pligter og risici og anviser veje ud af svære situationer, og samtidig skal kontrakten gerne være afbalanceret, for det er nu engang de bedste kontrakter.

Det er et speciale at forhandle og formulere kommercielle kontrakter. Betydningen af en god aftale må ikke undervurderes.

Vi hjælper vores klienter med udarbejdelse, indgåelse, forhandling og fortolkning af alle typer kontrakter, herunder agentaftaler, forhandleraftaler, franchiseaftaler, joint-venture-aftaler, licensaftaler, leverandøraftaler, produktionsaftaler, udviklingsaftaler samt købs-, salgs- og leveringsbetingelser.

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for "commercial, corporate and M&A". Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.