K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen

Et generationsskifte er en længere proces, men jo bedre forberedt man er, og jo tidligere man er gået i gang med sine overvejelser, desto bedre bliver forløbet og resultatet.

I forbindelse med generationsskifte rådgiver vi i samarbejde med revisoren bl.a. om virksomhedens pris, virksomhedsstruktur, finansiering samt skatte- og afgiftsmæssig optimering. Det drejer sig imidlertid ikke kun om jura, idet tidspunktet for gennemførelsen af det egentlige generationsskifte er helt afgørende for, om det bliver en succes. Den næste generation skal være klar, og de følelsesmæssige forhold omkring virksomheden skal være afklarede. Kunder og leverandører må ikke tabes, og personlige relationer skal være afklarede.

Gennemføres generationsskiftet ikke inden for familien, vil rådgivningen ofte handle om at tilrettelægge og forberede et salg. Vi rådgiver bl.a. om, hvorledes virksomheden salgsmodnes med henblik på at opnå bedst mulige pris, herunder om virksomhedens ledelse skal professionaliseres, om nye udefrakommende kræfter skal til, og om driften skal optimeres.

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for "commercial, corporate and M&A". Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.