K2 item: Hans Christian Galst

Vi deltager til det 41. Nordiske Juristmøde, der afholdes den 24.-25. august 2017 i Helsingfors, og hvor førende nordiske eksperter vil debattere en række aktuelle juridiske problemstillinger.

På mødet vil emner såsom forholdet mellem kontraktsansvar og ansvar på deliktsgrundlag samt bevisvurdering i moderne rettergang debatteres af førende nordiske eksperter.

Læs mere om juristmødet her.

Hvis du ønsker at høre yderligere, er du velkommen til at kontakte advokat Hans Christian Galst.