K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Advokat Kristian Dreyer er valgt som formand for Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom. 

 

Danske Advokater, der er advokaternes brancheorganisation, har en række fagudvalg, hvor branchens faglige fyrtårne er samlet. Fagudvalget for fast ejendom omfatter alle juridiske discipliner inden for fagområdet, det være sig eksempelvis bolig- og erhvervslejeret, entrepriseret, udbudsret, køb og salg af fast ejendom, ejendomsprojektudvikling, rådgiverret, miljø- og planret, ejerlejligheds- og andelsboligforeningsområdet samt de almene boliger.

Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom består af: 

  • Advokat Tina Bach, Leoni Advokater
  • Anne støtt Hansen, Winsløw Advokater
  • Alexander May-Worre, Bremer Advokater
  • Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, GALST Advokataktieselskab
  • Marie Louise Rørbøl, Nexus Advokater
  • Ea Meyer, NT Advokater
  • Torstgen Viborg Pedersen, DAHL Advokatpartnerselskab

Kristian Dreyer fra GALST er den 11. januar 2023 konstitueret som formand for fagudvalget. 

Fagudvalget bistår bl.a. med afgivelse af høringssvar på advokatbranchens vegne i forbindelse med lovforberedende arbejde, deltager i diverse råd og nævn, og står til disposition for offentlige myndigheder og andre, der ønsker detailviden inden for fagudvalget kompetenceområder. Endvidere kan de politiske partiers ordførerere, journalister og andre organisationer få hjælp, sparring og faglige input igennem fagudvalget.

Vi er glade for valget af Kristian Dreyer, der til daglig er leder af vores afdeling for fast ejendom og byggeri. Han har igennem årenes løb markeret sig fagligt - det være sig igennem sit arbejde som advokat og boligdommer, sin undervisning på Københanvs Universitet, igennem sit forfatterskab af jurudisk litteratur, og ved afholdelse af et betydeligt antal kurser for både advokater, pengeinstitutter, ejendomsmæglere og andre.