K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Advokat Kristian Dreyer har modtaget den længe ventede fra landsretten i en sag om mangler ved en andelsbolig. 

Dommen slår fast, at sælgeren ikke var erstatningsansvarlig, og at køberen - der ikke kan havde krævet tilbagebetaling af overpris, men alene ført sagen efter reglerne om mangler ved fast ejedom - heller ikke havde krav på afslag i købesummen. 

Selvom sælgeren således havde solgt et badeværelse, der viste sig at være ulovligt etableret, hæftede køberen for alle udgifter til lovliggørelsen heraf. Det ville ifølge en skønsmand løbe op i godt 300.000 kr. 

Dommen kan læses her.