K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

På årets Administratorkonference arrangeret af Ejendom Danmark faldt talen på behovet for at ændre vedtægterne for både andelsbolig- og ejerforeningerne i kølvandet af de seneste års domme på området. 

Kristian Dreyer har i vedhæftede notat redegjort for de vigtigste domme på området, og kort beskrevet hvori behovet for eventuelle ændringer består, og der afsluttes med forskellige forslag til, hvordan vedtægtsændringerne kan foretages. 

Bemærk at sådanne vedtægtsbestemmelser skal implementeres korrekt, og kan nødvendigøre visse konsekvensrettelser. Endvidere er det ikke sikkert, at domstolene vil acceptere sådanne bestemmelser, men det må fremtiden vise. 

Notatet kan læses her