K2 item: Christian Steen Laursen, Anders Hebbelstrup Jensen

Domstolsstyrelsen har offentliggjort deres plan for, hvordan man skal bruge den nye digitale behandling af civile sager ved retterne. Hele retssagsbehandlingen er derfor rykket over på den nye digitale platform.

I efteråret 2016 startede Domstolsstyrelsen deres pilotdrift og det skal efter planen være fuldt udrullet til samtlige retskredse til starten af februar 2018. Det vil sige, stille og roligt begyndende fra nu og fuldt ud fra nævnte dato, vil alle civile retssager skulle køres digitalt via domstolsportalen på Minretssag.dk.

Hvad betyder det for dig?

Brugen af domstolsportalen betyder bl.a., at I som kunde får adgang til jeres sager på Minretssag.dk.

Alle med en medarbejdersignatur (nem id) hos jer kan logge ind. Alle med en medarbejdersignatur kan samtidig ændre i sagen og sagens materiale på domstolsportalen. Denne adgang gælder for de sager, som vi behandler for jer, men også samtlige øvrige retssager, hvor I måtte være sagsøger eller sagsøgte. Det er hermed alle sager, som I er involveret i, der vil være registreret på domstolsportalen.

Alt fremtidigt kommunikation fra de respektive Retter vil således fremover blive sendt til jeres virksomheds e-boks med mindre dette ændres manuelt.

Beskyt din data og overhold den nye persondataforordning

Da alle medarbejdere med en medarbejdersignatur hos jer har adgang til domstolsportalen, er det vigtigt, at være opmærksom på overholdelse af den kommende persondataforordning, herunder bl.a. dataminimeringsprincippet, hvorefter man skal minimere eksponering af persondata.

Man skal aktivt selv ændre opsætningen via virksomhedens Nets-administrator. Det kan også gøres på minretssag.dk, hvor man kan oprette forskellige rettighedsgrupper.

Hvad gør man som ”mellemled”?

I forhold til de sager, hvor ens virksomhed optræder som ”mellemled” i forhold til ”slutkunden”, skal man være opmærksom på, at det er ”slutkunden”, der får adviseringer på e-Boks fra domstolene, og som hermed har adgangen direkte til domstolsportalen. Udenlandsk registrerede kunder vil ikke få denne information, da alene danske virksomheder med dansk CVR-nummer vil få orientering. Et godt råd er derfor at orientere slutkunden om henvendelserne på e-Boks samt oplyse, hvordan de skal forholde sig hertil, herunder hvad angår opsætning via virksomhedens Nets-administrator.

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål til, hvordan man skal forholde sig til den nye platform og hvordan du skal gøre, så kontakt advokat;Anders Hebbelstrup Jensen på ahj@galst.dk eller på telefon: 33 63 74 07

Har du spørgsmål til den kommende persondataforordning og dennes indvirkning på det nye digitale platform, kontakt da advokat (L) og partner Christian Steen Lauersen på csl@galst.dk eller på telefon: 33 63 74 16


Hvis I ønsker vores assistance med at komme på plads med rådgivning, konfigurationer og guidelines, så lad os det endelig vide.