K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Der er vedtaget nye regler, som vil have en effekt på forældrekøb og familiehandler, som man endnu ikke kender effekten af.

De nye regler sætter begrænsninger for adgangen til at finansiere forældrekøbet med et variabelt forrentede lån. Mange forældre vil fremadrettet være nødsaget til at finansiere forældrekøbslejligheden noget dyrere, og det kan afholde nogle forældre fra at gennemføre et forældrekøb.

Selvom vi endnu ikke kender til effekten af de nye begrænsninger, så er der stadig en lang række fordelagtige salgsvilkår, som kan veje op for begrænsningerne. Ikke mindst fordi der er mangel på studieboliger, og fordi barnet kan videreudleje et enkelt værelse. Ligesom købet af boligen på sigt kan være en god forretning og måske endda udtryk for en mere langsigtet planlægning af forældrenes tredje alder, hvor de sælger huset på landet, og flytter til byen og benytter boligen til sig selv i pensionisttilværelsen.

Fordelagtige salgsvilkår

Forældrene kan vælge at sælge den forældrekøbte lejlighed til barnet (som tidligere har været lejer) og kan i den forbindelse som udgangspunkt overdrages til +/- 15 procent af den seneste ejendomsværdi. Det gælder dog ikke andelsboliger og forudsætter imidlertid, at lejligheden er vurderet som en fri lejlighed (dvs. uden lejer)

Der tages som hovedregel udgangspunkt i den gældende ejendomsværdi, og disse vurderinger har været attraktive, og forventes med de kommende vurderinger at stige. Det giver anledning til at overveje, om eksisterende forældrekøbslejligheder skal overdrages til barnet. Hertil skal dog bemærkes, at de særlige regler, der omtaler 15-procentreglen, indeholder et forbehold om retlige ændringer, der måtte være indtruffet, og som seneste vurdering ikke tager højde for.

Er den seneste ejendomsværdi ikke udtryk for lejlighedens handelsværdi, er SKAT ikke bundet af vurderingen. Det vil typisk være tilfældet, hvis lejligheden er blevet udvidet med et areal på loftet eller sammenlagt delvist med en anden bolig eller lignende. Og er forskellen mellem handelsværdien og den seneste vurdering iøjnefaldende, må rådet være at få lejligheden værdiansat af en lokal ejendomsmægler og indhente bindende svar fra SKAT om, at denne vurdering lægges til grund, således at man ikke bagefter skal have diskussion med SKAT.

En fornuftig pris

Seneste praksis synes fortsat at efterlade nogen tvivl om rækkevidden af 15-procentreglen selv ved overdragelse af lejligheden mellem forældre og barn. Reglen har været udsat for prøvelse i forskellige situationer, og hvor SKAT har haft held med at få slået fast, at de ikke er bundet af den seneste ejendomsværdi, hvis den væsentligt adskiller sig fra ejendommens reelle handelsværdi.

Barnet vil med relativt lave ejendomsværdier kunne overtage lejligheden til en fornuftig pris, og ved sit videresalg kunne afhænde lejligheden uden at skulle svare skat af avancen. Dog forudsat, at barnet reelt som ejer har taget lejligheden i brug for sig selv og sin husstand, og ikke blot efter kort tids ejerskab forsøger at videresælge lejligheden skattefrit. Det går selvsagt ikke.

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgmsål eller ønsker du at vide mere om de nye regler og deres effekt på forældrekøb og familiehandler, så kan du kontakte vores partner Kristian Strandberg Dreyerksd@galst.dk eller tlf.: 33 63 74 26